۰۲:۴۱ - چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶

تسلیت به ملت ایران و خانواده های داغدار

دست قهار طبیعت بار دیگر از آستین زلزله بیرون آمد تا قدرت بی همتای خدا و گوشه ای از زلزال آخرت را بر گوش ما نجوا کند.
درگذشت هم وطنان گرامی مان را تسلیت گفته و از خداوند منان برای بازماندگان طلب صبر و شکیبایی داریم.