۰۶:۰۳ - پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

ضمن تبریک به تمامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر می باشد.

یکشنبه 96/7/2 :رشته های: پزشکی ،داروسازی،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دوشنبه 96/7/3 :رشته های :پرستاری ،مامایی،هوشبری ،اتاق عمل

سه شنبه 96/7/4 : رشته های :علوم آزمایشگاهی ،فناوری اطلاعات سلامت،مهندس بهداشت حرفه ای ،مهندسی بهداشت محیط ،بهداشت عمومی و علوم تغذیه

مدارک لازم جهت ثبت نام