• سخنرانی معاون درمان دانشگاه در مسجد مهديه زابل به مناسبت هفته دولت

  files/site1/home_zabol_new/img/bdarman.jpg 5

 • آزمون استخدام بهورز

  files/site1/home_zabol_new/img/bazmoon.jpg 5

 • سخنرانی رييس دانشگاه در نمازجمعه به مناسبت هفته دولت

  files/site1/home_zabol_new/img/bsokhanrani.jpg 5

 • اعطای جايزه يکصد هزار دلاری علوم و تکنولوژی بانک توسعه اسلامي

  files/site1/home_zabol_new/img/bvam100.jpg 5

 • توديع و معارفه معاون بهداشتی دانشگاه و رييس مرکز بهداشت زابل

  files/site1/home_zabol_new/img/bmoarefe.jpg 5

 • اندازه گيری قند خون و فشار خون در روستای افضل آباد

  files/site1/home_zabol_new/img/bghand.jpg 5

 • افتتاح مرکز بهداشتی درمانی جزينک

  files/site1/home_zabol_new/img/beftetahjazinak.jpg 5

 • افتتاح مرکز بهداشتی درمانی تيمورآباد

  files/site1/home_zabol_new/img/beftetahteimur.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 2225150
 • اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • روابط عمومی : 2254538
 • معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :2254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 2234699
 • نمابر : 2232023-0542
 • معاونت آموزشی : 2254544
 • معاونت بهداشتی : 2222035
 • معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 2250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 2295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 2232014
 • بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :2221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :3224440
 • اطلاعات تماس
 • دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 2253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :2253527
 • دانشکده بهداشت :2253536