• ديدار با امام جمعه شهرستان زابل

  files/site1/home_zabol_new/img/bdidarebanovan.jpg 5

 • اهداء خون

  files/site1/home_zabol_new/img/behdakhon.jpg 5

 • تولد چهارقلوها

  files/site1/home_zabol_new/img/b4gholo.jpg 5

 • همايش مديريت بحران

  files/site1/home_zabol_new/img/bbohran.jpg 5

 • اجرای هتلينگ در بيمارستان اميرالمومنين علی (ع)

  files/site1/home_zabol_new/img/bhoteling.jpg 5

 • عيادت از کودکان بخش اطفال بيمارستان اميرالمومنين علی (ع)

  files/site1/home_zabol_new/img/bbakhsheatfal.jpg 5

 • ديدار رياست دانشگاه با سرپرست جديد دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

  files/site1/home_zabol_new/img/bdidar.jpg 5

 • عيادت از سالمندان

  files/site1/home_zabol_new/img/beyadat.jpg 5

 • جلسه امور رفاه دانشگاه

  files/site1/home_zabol_new/img/bjalase.jpg 5
 • کلاس توجيهی آموزشی مرکز فوريتهای پزشکی زابل جهت دانش آموزان مدرسه امامت فرهنگيان

  files/site1/home_zabol_new/img/btojihi.jpg 5
 • توديع و معارفه معاونت توسعه

  files/site1/home_zabol_new/img/btodi.jpg 5
 • برگزاری زيارت عاشورا در هفته دفاع مقدس

  files/site1/home_zabol_new/img/bziyarate_ashora.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 2225150
 • اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • روابط عمومی : 2254538
 • معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :2254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 2234699
 • نمابر : 2232023-0542
 • معاونت آموزشی : 2254544
 • معاونت بهداشتی : 2222035
 • معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 2250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 2295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 2232014
 • بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :2221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :3224440
 • اطلاعات تماس
 • دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 2253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :2253527
 • دانشکده بهداشت :2253536