مدیر گروه

 

 دکتر محمد عباس زاده

سمت : عضو هیات علمی

 مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت

 رتبه علمی : استادیار

 تلفن : ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

 پست الکترونیک:dr.mohammadabbaszadeh@gmail.com

  آدرس CV :cv