اعضاء هیئت علمی

 

دکتر فهیمه خوشابی

سمت: مدیرگروه تغذیه

مدرک تحصیلی: دکتری تغذیه

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: fyasiny@yahoo.com

آدرس CV :cv

 

 

 


 

 

مهندس علی میری

سمت:معاون آموزشی دانشکده بهداشت - مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Ali.miri@gmail.com

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 


 

   

دکتر غلامرضا باقری

مدرک و رشته تحصیلی :PHD بیوتکنولوژی و MDPHD

پست الکترونیک:Dr.ghbagheri@yahoo.com

آدرسcv

مهندس فرشاد امیرخیزی

دانشجوی دکتری تغذیه

amirkhizi@zbmu.ac.ir

آدرس cv