روز جهانی اهدائ خون

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ مناسبتها