روز جهانی اهدائ خون

تاریخ برگزاری:۲۴ خرداد ۱۳۹۶ مناسبتها