روز جهانی بیماری های صعب العلاج

تاریخ برگزاری:۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناسبتها