روز جهانی مالاریا

تاریخ برگزاری : ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناسبتها