روز جهانی فعالیت فیزیکی

تاریخ برگزاری : ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ مناسبتها