روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۴۹ اخبار مهم
تعداد بازدید:۱۷۴

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب

پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه                

بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.

                                                                                         "انیشتن"

 

     " 24 آبان روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد"


نظر شما :